Báo trộm hồng ngoại 6 kiểu chuông AT06C

320,000 

Báo trộm hồng ngoại 6 kiểu chuông AT06C, phát hiện sự chuyển động của con người khi đi qua khu vực quét

 

 

Vi tính Hải Đăng